Bokmål | Nynorsk
1 2 3 4 5 6

14 Lavkvalitetsenergi

8.19 min Noen energiformer er anvendelige og kan lett omdannes til en annen energiform. Disse energiformene har høy energikvalitet. Andre energiformer er mindre anvendelige og har lav energikvalitet.

1 Energi

5.12 min I denne introduksjonsfilmen gis en beskrivelse av hva energi er og hvilke hovedtyper energi som finnes. Energi kan verken oppstå av seg selv eller forsvinne. Energien blir bare omdannet fra en form til en annen.