Bokmål | Nynorsk
1 2 3 4 5 6

12 Energi fra havet

5.34 min Bølger er energi som transporteres langs vannets overflate. Verdens første fullskala bølgekraftverk ligger i Portugal.

6 Energi fra gass

5.08 min En fjerdedel av verdens totale energiforbruk kommer fra naturgass. Naturgass er et fossilt brensel, og naturgass finnes ofte på de samme stedene som olje og kull.