Bokmål | Nynorsk
1 2 3 4 5 6

13 Varmepumper

5.30 min En fjerdedel av det totale strømforbruket i Norge går med til oppvarming. I tillegg bruker vi strøm til matlaging, lys og et mangfold av elektriske apparater.

2 Effekt

4.04 min Et sentralt begrep innenfor temaet energi er effekt. Effekt er et mål på hvor fort energien overføres, nærmere bestemt energibruk (arbeid) per tid og måles i watt.